Despre lucrul in spatiile inchise

RO

Un spațiu inchis are mijloace limitate pentru intrare sau ieșire și nu este destinat ocuparii continue. Spațiile inchise includ, dar nu se limitează la acestea, tancuri, rezervoare, silozuri, recipiente de depozitare, gropi, guri de vizitare, tuneluri, carcase de echipament, conducte, etc.

Termenul „spațiu inchis” descrie un spațiu care are una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

– conține sau poate să conțină o atmosferă periculoasă;

– conține material care are potențialul de a inghiți un participant;

– are pereți care converg spre interior sau pardoseli care se inclină in jos și se convexeaza intr-o zonă mai mică, care ar putea prinde sau asfixia un participant;

– conține orice alt pericol recunoscut pentru siguranță sau sănătate, cum ar fi mașinarii nesigure, fire electrice dezizolate sau stresul termic.

Pericole din spațiile inchise:

– lipsa de oxigen

– gaze otrăvitoare, fum sau vapori

– lichide și solide care pot umple brusc spațiul sau pot degaja gaze in el

– incendii și explozii

– reziduurile rămase in rezervoare, vase, etc

– praf prezent in concentrații mari

Cateva reguli de lucru in spatiu inchis:

 • O persoană nu va desfășura o activitate in spații inchise dacă aceasta poate fi evitată.
 • Dacă lucrarea nu poate fi efectuată fără intrare in spatiu inchis, inainte de inceperea lucrului trebuie efectuate identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor.
 • O persoană nu trebuie să intre intr-un spațiu restrans dect dacă există un sistem de lucru care a fost planificat, organizat, executat și menținut astfel incat să facă munca in condiții de siguranță și fără riscuri pentru sănătate.
 • Orice persoană care intră intr-un spațiu inchis trebuie să dispună de informații, instruire și echipament adecvate caracteristicilor specifice ale activităților de lucru propuse.
 • O persoană nu trebuie să intre intr-un spațiu inchis pentru a desfășura o activitate profesională, decat dacă au fost elaborate și implementate măsuri adecvate de salvare in caz de urgență inainte de inceperea lucrului.

EN

About working in confined spaces

A confined space also has limited or restricted means for entry or exit and is not designed for continuous occupancy. Confined spaces include, but are not limited to, tanks, vessels, silos, storage bins, hoppers, vaults, pits, manholes, tunnels, equipment housings, ductwork, pipelines, etc

A confined space has one or more of the following characteristics: contains or has the potential to contain a hazardous atmosphere; contains material that has the potential to engulf an entrant; has walls that converge inward or floors that slope downward and taper into a smaller area which could trap or asphyxiate an entrant; or contains any other recognized safety or health hazard, such as unguarded machinery, exposed live wires, or heat stress.

Dangers from the confined spaces

 • a lack of oxygen
 • poisonous gas, fume or vapour
 • liquids and solids which can suddenly fill the space or release gases into it
 • fire and explosions
 • residues left in tanks, vassels, etc
 • dust present in high concentrations
 • hot conditions

Some rules for working in confined spaces:

 • A person shall not carry out work in Confined Spaces if it is reasonably practical that it could be avoided.
 • If the work cannot be carried out without entry, Hazard Identification and Risk Assessment must be carried out prior to the work commencing.
 • A person shall not enter a confined space unless there is a system of work in place that has been planned, organised, performed and maintained so as to render that work safe and without risk to health.
 • Anyone entering a confined space must be provided with appropriate information, training and instruction appropriate to the particular characteristics of the proposed work activities.
 • A person shall not enter a confined space to carry out a work activity unless suitable arrangements for rescue in event of an emergency have been devised and implemented prior to the work commencing.

Leave a Reply