Un spațiu inchis are mijloace limitate pentru intrare sau ieșire și nu este destinat ocuparii continue. Spațiile inchise includ, dar nu se limitează la acestea, tancuri, rezervoare, silozuri, recipiente de depozitare, gropi, guri de vizitare, tuneluri, carcase de echipament, conducte, etc.

Termenul „spațiu inchis” descrie un spațiu care are una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

– conține sau poate să conțină o atmosferă periculoasă;

– conține material care are potențialul de a inghiți un participant;

– are pereți care converg spre interior sau pardoseli care se inclină in jos și se convexeaza intr-o zonă mai mică, care ar putea prinde sau asfixia un participant;

– conține orice alt pericol recunoscut pentru siguranță sau sănătate, cum ar fi mașinarii nesigure, fire electrice dezizolate sau stresul termic.

Pericole din spațiile inchise:

– lipsa de oxigen

– gaze otrăvitoare, fum sau vapori

– lichide și solide care pot umple brusc spațiul sau pot degaja gaze in el

– incendii și explozii

– reziduurile rămase in rezervoare, vase, etc

– praf prezent in concentrații mari

Cateva reguli de lucru in spatiu inchis:

  • O persoană nu va desfășura o activitate in spații inchise dacă aceasta poate fi evitată.
  • Dacă lucrarea nu poate fi efectuată fără intrare in spatiu inchis, inainte de inceperea lucrului trebuie efectuate identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor.
  • O persoană nu trebuie să intre intr-un spațiu restrans dect dacă există un sistem de lucru care a fost planificat, organizat, executat și menținut astfel incat să facă munca in condiții de siguranță și fără riscuri pentru sănătate.
  • Orice persoană care intră intr-un spațiu inchis trebuie să dispună de informații, instruire și echipament adecvate caracteristicilor specifice ale activităților de lucru propuse.
  • O persoană nu trebuie să intre intr-un spațiu inchis pentru a desfășura o activitate profesională, decat dacă au fost elaborate și implementate măsuri adecvate de salvare in caz de urgență inainte de inceperea lucrului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Contacteaza-ne prin WhatsApp