Descrierea unui sistem LOTO (Lockout-Tagout)

Catre noul site LOTO >>

RO

Ce este un sistem LOTO?

Ce inseamna LOTO?

Este prescurtarea a 2 cuvinte din limba engleza:

LO=LockOut – blocare

TO=TagOut – etichetare

Ce se blocheaza si eticheteaza?

Punctele de izolare a tuturor energiilor periculoase care exista pe un echipament, utilaj, masina

Ce este energia periculoasa?

Una sau mai multe energii care fac un echipament sa functioneze (ex. Electricitate, abur, aer comprimat, apa sub presiune, agenti chimici, etc)

Una sau mai multe energii care exista pe echipament, dar nu il fac sa functioneze (ex. temperatura, en. gravitationala, en. potentiala, etc.)

Ce sunt punctele de izolare?

Dispozitivele care pot opri alimentarea echipamentului cu energie (ex. intrerupatoare, sigurante, robineti, vane, etc.)

Care sunt dispozitivele de blocare si etichetare?

Lacate, dispozitive de blocare a punctelor de izolare, cutii de grup, etichete de atentionare

Cand se aplica sistemul LOTO?

In cazul activitatilor de service si mentenanta, desfasurate de personalul intern sau de terti

Cand nu se aplica sistemul LOTO?

In cazul testelor, probelor, interventiei pe echipamente ale caror energii pot fi tinute sub control direct de persoana care intervine.

Cum are eficienta sistemul LOTO?

Prin aplicarea a trei principii de baza simultan

Prin aplicarea obligatorie a celor 7 pasi LOTO

Prin utilizarea procedurilor scrise

Prin instruirea persoanelor autorizate LOTO

Care sunt cele trei principii?

Un om-o blocare-o viata

O blocare-O cheie

Nu se blocheaza-Nu se lucreaza

Care sunt documentele scrise care se utilizeaza in sistemul LOTO?

Procedura generala LOTO, de control al energiilor periculoase (se intocmeste pe unitatea de lucru-uzina, fabrica, grup de firme, etc.)

Instructiunile specifice LOTO (se intocmeste cate una pentru fiecare echipament din cadrul unitatii de lucru)

Ce face persoana autorizata LOTO?

Persoana autorizata izoleaza echipamentul, blocheaza, eticheteaza si reenergizeaza echipamentul.

Cine poate fi persoana autorizata LOTO?

Orice persoana care are calificarea necesara, care cunoaste echipamentul respectiv si care a participat la un curs de instruire efectuat de o persoana certificata LOTO

Cu ce vine in plus sistemul LOTO?

Previne energizarea accidentala a unui echipament in timpul interventiei, prin aplicarea dispozitivelor de blocare pe punctele de izolare.

Nu mai lasa la latitudinea personalului decizia de stabilire a punctelor de izolare si a dispozitivelor de blocare (acestea sunt stabilite in instructiunile specifice LOTO)

Tine sub control si energiile stocate sau remanente

Cine reglementeaza un sistem LOTO ?

-Standardul American (Occupational Safety & Health Administration) OSHA 29 CFR 1910.147

-The control of hazardous energy (lockout/tagout)

– Standardul International ISO 14118- Safety of machinery – Prevention of unexpected start-up

-Standardul European EN 1037- Safety of machinery – Prevention of unexpected start-up

-Standardul Romanesc SR EN 1037-Securitatea masinilor – Prevenirea pornirii neasteptate

EN

LOTO System (Lockout-Tagout)

What is a LOTO system?

What LOTO means?

It is a shortcut of to words

LO=LockOut

TO=TagOut

What is needed to be locked and tagged?

Al the isolation points of the hazardous energy of the equipments

What is a hazardous energy?

It is one ore more energies that make the equipment to function (ex. electricity, steam, compressed air, water under pressure, chemical agents, a.s.o.)

It is one ore more energies that dont make the equipment to function, but is hidden within equipment (ex. temperature, gravitational energy, potential energy, a.s.o.)

What is an isolation point?

It is a mechanical device which can stop the energy to arrive to equipment (ex. circuit breaker, electrical fuse, valve, a.s.o.)

Which are the lockout-tagout devices?

Padlocks, different devices for locking the isolation points, group boxes, hasps, warning tags

When the LOTO system is applied?

In case of the maintenance and service activities

When the LOTO system isn’t applied ?

In case of the tests, settings, adjustments of the equipments or in case of the equipments whose hazardous energies  can be kept under control by the person who make the maintenance or service activity.

How a LOTO system is efficient ?

When are applied simultaneous the three basic rules

When are applied The 7 LOTO steps

When are applied written procedures

When the authorized LOTO persons are trained

Which are the three basic rules?

One man-One lock-One life

One lock-One key

No lock-No work

Which are the written procedures?

General procedure for the control of the hazardous energies (This document is applied for the entire company)

Specific LOTO procedures (Every equipment has one specific LOTO procedure)

What an authorized LOTO person does?

The authorized LOTO person isolates, locks, tags and reenergizes the equipment.

Who can be an authorized LOTO person?

Any person with the necessary qualification who knows the equipment and who has attended a training course conducted by a LOTO certified person

What the LOTO system does?

Prevents accidental energizing of the equipment during intervention by applying locking devices to insulation points.

Do not let anymore the decision of the personnel for making of isolation points and locking devices (these are set out in the LOTO specific procedures)

Keeps under control the hidden energies

What are the regulations for a LOTO system?

-American Standard (Occupational Safety & Health Administration) OSHA 29 CFR 1910.147

-The control of hazardous energy (lockout/tagout)

-International Standard ISO 14118- Safety of machinery – Prevention of unexpected start-up

-European Standard EN 1037- Safety of machinery – Prevention of unexpected start-up

-Romanian Standard SR EN 1037-Securitatea masinilor – Prevenirea pornirii neasteptate

Leave a Reply