Scurta descriere a sistemelor Linia Vietii orizontale si verticale

RO

Sistemele Linia Vietii, EN 795 clasa C si D , EN 365, funcționează ca o extindere a unui sistem de ancorare, permițand unui angajat să se deplaseze in sus și in jos (sistem linia vietii vertical) sau inainte și inapoi (sistem linia vietii orizontal) in zona de lucru. O piesa de glisare (navetă EN-353 sau carucior EN 795 clasa B) se conectează la linia vietii iar un element de conectare (o franghie cu absorbitor de soc- EN 354, EN 355 sau un dispozitiv retractabil EN 360) face legatura intre piesa de glisare si centura complexa-EN 361 (hamul) a  lucrătorului.

Sistemul Linia Vietii este o componentă a echipamentului de lucru la inaltime, constand dintr-o linie flexibilă (cablu sau coarda) conectata  la un punct de ancorare cu unul din capete pentru a fi pozitionata vertical (sistem linia vietii vertical) sau conectata la ambele capete de cate un punct de ancorare, pentru a fi pozitionata orizontal (sistem linia vietii orizontal) și care servește ca mijloc de conectare a altor EIP (echipamente individuale de protectie) la punctual de ancorare (vezi OSHA 29 CFR 1926.500 (b)).

Sistemul linia vietii vertical rămane fixat la un punct de ancorare stabilit, in timp ce elementul de conectare cu centura complexa se mișcă odata cu lucrătorul. Dacă muncitorul cade, naveta se blochează pe sistemul linia vietii (cablu sau coarda) și oprește lucrătorul din cadere. Atunci cand se utilizează sisteme linia vietii verticale, fiecare lucrător trebuie, in general, să fie atașat separat la un asemenea sistem (vezi 29 CFR 1926.502 (d) (10)).

Sistemul linia vietii orizontal necesită o atenție deosebită in timpul proiectării și instalării pentru a:

  • limita distanța de cadere (o cădere mai mare inseamna o forta mai mare (care actioneaza in momentul opririi din cadere) in punctul de ancorare, in componenta de conectare, in ham si asupra organismului uman);
  •  și minimaliza forțele care apar in elementele de conectare  (franghie cu absorbitor de soc sau dispozitiv retractabil) la punctele de ancorare, proiectarea, instalarea și utilizarea unui sistem linia vietii orizontal trebuie supravegheta de o persoană calificată in acest sens (vezi 29 CFR 1926.502 (d) (8)).

EN

Short Description Of The Vertical And Horizontal Lifelines

Lifelines function as an extention of an anchorage system, allowing an employee to move up and down (vertical lifeline) or back and forth (horizontal lifeline) across the work area. A sliding fitting (rope grab or shuttle) connects to the line and a lanyard connects the workers harness to that sliding fitting.

A lifeline is a component consisting of a flexible line for connection to an anchorage at one end to hang vertically (vertical lifeline) or for connection to anchorages at both ends to stretch horizontally (horizontal lifeline), and which serves as a means for connecting other components of a PFAS (Personal Fall Arrest System) to the anchorage (see 29 CFR 1926.500(b)).

Vertical lifelines remain connected to a set anchorage point while the lanyard moves with the worker. If the worker falls, the clip locks (cable grab) to the lifeline and stops the worker from falling further. When vertical lifelines are used each worker generally needs to be attached to a separate lifeline (see 29 CFR 1926.502(d)(10)).

Horizontal lifelines require special attention during design and installation to: (1) limit the distance the worker can fall (a greater sag in the line can mean a farther fall); and (2) minimize the forces on the connectors at the anchorage (a greater sag in the line can mean lower forces on the anchorage connectors at either end). A qualified person must supervise the horizontal lifelines design, installation, and use (see 29 CFR 1926.502(d)(8)).

Leave a Reply