Oferta Implementare Blocare-Etichetare (LOTO)

Oferta generala
Pentru servicii de asistenta tehnica in implementarea sistemelor LOTO (Lockout-tagout)

1. Preaudit blocare etichetare LOTO, care consta in:

– Stabilirea listei de echipamente, utilaje, masini care necesita izolarea, blocarea si etichetarea energiilor periculoase
– Stabilirea energiilor active si/sau ascunse (stocate) pentru fiecare echipament in parte
– Stabilirea personalului care trebuie sa fie implicat (autorizat) in aplicarea sistemului LOTO
– Stabilirea stadiului de implementare a sistemului LOTO existent, daca este cazul
– Stabilirea activitatilor care trebuiesc desfasurate pentru implementarea sistemului LOTO in cadrul companiei beneficiare
Daca toate informatiile de mai sus pot fi obtinute de la beneficiar, atunci preauditul LOTO nu se mai desfasoara.

2. Implementare sistem blocare etichetare LOTO standard (in cazul in care nu exista sistem LOTO)

a. Auditul detaliat pentru fiecare echipament, utilaj, masina care trebuie izolata, blocata si etichetata

In cadrul auditului se va intelege functionarea echipamentului, se vor stabili eventualele echipamente, adiacente care ar putea prezenta pericol de accidentare prin functionarea lor, se vor stabili punctele de izolare pentru fiecare dintre energiile care actioneaza echipamentul, se va marca si fotografia fiecare dintre punctele de izolare stabilite, se vor stabili locatiile exacte ale fiecarui punct de izolare, se vor stabili dispozitivele de blocare si etichetare necesare (tip, dimensiune si calitate) pentru fiecare punct de izolare al echipamentului.

b. Intocmirea instructiunilor specifice LOTO pentru fiecare echipament auditat

Instructiunile specifice LOTO se intocmesc pentru fiecare echipament si reprezinta documentele care se aplica pentru izolarea, blocarea si etichetarea echipamentelor asupra carora se va face o interventie in timpul activitatilor de service si/sau mentenanta.

c. Stabilirea sistemului LOTO care se va aplica in cadrul companiei (intocmirea procedurii generale LOTO, de control al energiilor periculoase)

Aceasta procedura cuprinde termenii si definitiile notiunilor aplicate, descrierea sistemului LOTO, cerinte de instruire si reinstruire a personalului, cerinte referitoare la personalul firmelor terte, metode de aplicare a sistemului LOTO in diferite situatii existente (o singura persoana implicata, situatia grupului de mentenanta si service, venirea sau plecarea unei persoane in cadrul grupului de interventie, interventia asupra unui echipament pe o perioada de unul sau mai multe schimburi, documentele aplicabile, etc.). Acesta procedura se intocmeste avand ca baza de plecare organizarea si procedurile existente in cadrul companiei, dar in acelasi timp respecta cerintele urmatoarelor documente:

– Standardul American (Occupational Safety and Health Administration) OSHA 29 CFR 1910.147- The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)
– Directiva Europeana Directive 2009/104/EC Use of Work Equipment
– Standardul European EN 1037:1995+A1, Safety Of Machinery Prevention Of Unexpeted Start-Up
– Standardul Romanesc SR EN 1037+A1/2008, Securitatea Masinilor Prevenirea pornirii neasteptate

d. Trainingul interactiv al personalului care va aplica cerintele sistemului LOTO, testarea si autorizarea acestuia

Trainingul se desfasoara pe durata a 6 ore si cuprinde urmatoarele:

– Parte teoretica cuprinde prezentarea generala a sistemului LOTO, cerintele care trebuiesc respectate in timpul aplicarii sistemului LOTO, modul de aplicare a procedurii generale LOTO si a instructiunilor specifice LOTO, prezentarea dispozitivelor de blocare si etichetare
– Parte practica cuprinde aplicarea sistemului LOTO pe un echipament ales, in diferite situatii
– Testare si autorizare personal

e. Intocmirea listei cu necesarul de dispozitive de blocare si etichetare pentru echipamentele auditate
Achizitionarea acestor dispozitive face obiectul unui contract separat.

3. Implementare sistem blocare etichetare LOTO integrat (in cazul in care nu exista sistem LOTO)
Cuprinde acitivitatile de la punctul 2. si activitatile de la punctul 3.

4. Revizie anuala a sistemului blocare etichetare LOTO existent, care consta in:

a. Auditul detaliat pentru fiecare echipament, utilaj, masina care trebuie izolata, blocata si etichetata
In cadrul auditului se vor verifica toate punctele de izolare ale fiecarui echipament (dpvd al eficacitatii izolarii, al marcajului, al functionarii), se vor reface marcajele punctelor de izolare (daca este cazul), se vor reface fotografiile punctelor de izolare (daca este cazul), se va verifica corespondenta intre echipament si instructiunea specifica LOTO a acestuia.

b. Verificarea instructiunilor specifice LOTO pentru fiecare echipament auditat
Aceasta va cuprinde verificarea corespondentei intre echipamentele auditate si instructiunile specifice LOTO, refacerea instructiunilor specifice LOTO (daca este cazul), intocmirea de instructiuni specifice LOTO suplimentare (daca este cazul)

c. Revizia procedurii generale LOTO, de control al energiilor periculoase (daca este cazul)

d. Reinstruirea si recertificarea personalului LOTO

Trainingul se desfasoara la fel ca la punctul 2.d. sau sau ca la punctele 2.d. si 3.c.

e. Revizia site-ului LOTO (daca este cazul)

f. Intocmirea listei cu necesarul de dispozitive de blocare si etichetare suplimentare (daca este cazul) Achizitionarea acestor dispozitive face obiectul unui contract separat.

5. Reinstruire si recertificare anuala a personalului LOTO (care consta in activitatile de la punctul 5.d.)

6. Comercializare dispozitive de blocare si etichetare LOTO

Activitatile/ documentele descrise mai sus se efectueaza/intocmesc de personal calificat si certificat pentru implementarea sistemelor LOTO, cu experienta vasta in activitatea de implementare LOTO, acumulata prin auditarea a mii de echipamente din cadrul mai multor industrii, cum ar fi petrol si gaze, telecomunicatii, constructii, metalurgie, automotive.

  Nume Companie
  Persoana de contact
  Telefon
  Email
  Numar persoane

  Safety Academy este protejat cu tehnologia reCAPTCHA.

  Politica de Confidențialitate și Termenii Serviciului acestui produs Google se aplică.