Verificare certificat

Introduce-ti CNP-ul pentru a verifica valabilitatea certificatului