SSM 80 ore

 

Cursul Inspector SSM Protecția Muncii, modulul 2 (80 de ore)/SSM 80 urmăreşte insuşirea tuturor cunoştinţelor pe linia securităţii şi sănătăţii in muncă, precum şi dobandirea şi antrenarea capacităţilor de aplicare corectă şi concretă a noţiunilor de bază in activitatea de protecţie a muncii. La Safety Academy au loc discuţii libere pe baza suportului informativ şi a legislaţiei de protecţie a muncii (securitate şi sănătate in muncă).

Cui se adresează cursul 

Cursul se adresează persoanelor care doresc să profeseze in domeniul protecţiei muncii.

Obiectivele cursului

 • Realizarea activităților de prevenire și protecție;
 • Realizarea semnalizării și securității și/sau sănătate la locurile de muncă;
 • Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății in muncă;
 • Instruirea lucrătorilor in domeniul securității și sănătății in muncă;
 • Informarea lucrătorilor in domeniul securității și sănătății in muncă;
 • Prevenirea accidentelor de muncă și a imbolnăvirilor profesionale;
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;
 • Verificarea respectării prevederilor legale n domeniul securității și sănătății in muncă;
 • Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție in domeniul situațiilor de urgență;
 • Planificarea activităților proprii.

Conținutul cursului

 • Cadrul legislativ general referitor la securitatea și sănătatea in muncă;
 • Concepte de bază referitoare la securitatea și sănătatea in muncă;
 • Criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
 • Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor;
 • Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor in sectorul corespunzător activității intreprinderii și/sau unității;
 • Acordarea primului ajutor;
 • Organizarea activităților de prevenire și protecție;
 • Acțiuni in caz de urgență: planuri de urgență și de evacuare, prim ajutor;
 • Elaborarea documentațiilor necesare desfășurării activității de prevenire și protecție;
 • Evidențe și raportări in domeniul securității și sănătății in muncă;
 • Planificarea activității proprii in domeniul S.S.M.;
 • Semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă;
 • Instruirea personalului in domeniul securității și sănătății in muncă;
 • Modul de selecționare și acordare a echipamentului individual de protecție;
 • Prevenirea accidentelor de muncă și menținerea stării de sănătate a personalului;
 • Comunicarea evenimentelor și cercetarea cauzelor producerii accidentelor de muncă;
 • Monitorizarea activității de prevenire in domeniul securității și sănătății in muncă.

Condiții de participare

Persoanele care participă la cursul organizat de Safety Academy trebuie să aibă studii medii (diplomă de bacalaureat).

Condițiile de acces la examenul Inspector SSM Protecția Muncii, modulul 2 (80 de ore) / SSM 80, n conformitate cu HG 1425/2006 (Normele de aplicare a Legii Securității și Sănătății n Muncă nr. 319/2006), Art. 49, sunt acestea:

(1) Cerințele minime de pregătire n domeniul securității și sănătății n muncă, corespunzătoare nivelului mediu, sunt:

 1. a) studii n nvățămntul liceal: filiera teoretică, n profil real, sau filiera tehnologică, n profil tehnic;
 2. b) curs n domeniul securității și sănătății n muncă, cu o durată de cel puțin 80 de ore.

Examenul se susține conform autorizației Autorității Naționale pentru Calificări:

 • Proba teoretică: test grilă pentru evaluarea cunoștințelor teoretice;
 • Proba practică: proiect, la alegerea cursantului și dezvoltat pe parcursul cursului, pentru evaluarea competențelor practice.

Documente necesare la nscriere:

 • Copie diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire studii superioare;
 • Copie CI;
 • Copie certificat de naștere.
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

La finalul celor 80 de ore, se susține examen pentru certificatul recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, insoțit de suplimentul Europass.