SSM 40 ore

 

Cursul Inspector SSM Protecția Muncii, modulul 1 (40 de ore)/SSM 40 urmăreşte insuşirea cunoştinţelor de bază pe linia securităţii şi sănătăţii in muncă, precum şi dobandirea şi antrenarea capacităţilor de aplicare corectă şi concretă a noţiunilor de bază in activitatea de protecţie a muncii. In cadrul trainingului, la Safety Academy au loc discuţii libere pe baza suportului informativ şi a legislaţiei de protecţie a muncii (securitate şi sănătate in muncă).

Cui se adresează cursul

Cursul se adresează persoanelor care doresc să profeseze in domeniul protecţiei muncii.

Obiectivele și conținutul cursului

 • Concepte și principii de bază privind securitatea și sănătatea n muncă;
 • Cadrul legal din Romnia și perspectivele internaționale;
 • Obligațiile și responsabilitățile angajatorilor și angajaților privind securitatea și sănătatea n muncă;
 • Organizarea activității SSM, stabilirea responsabilităților și atribuțiilor personalului implicat in domeniul securității și sănătății in muncă;
 • Expunerea lucrătorilor la riscurile profesionale, prevenirea și evaluarea riscurilor;
 • Primul-ajutor și modul de acordare al primului-ajutor;
 • Acționarea in cazuri de urgență;
 • Elaborarea planurilor de prevenire și protecție;
 • Elaborarea planurilor de urgență și evacuare;
 • Proceduri de informare și elaborarea documentațiilor necesare instruirii;
 • Semnalare, comunicare, cercetare privind accidentele de muncă, incidentele periculoase și bolile profesionale;
 • Obligațiile angajatorilor privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă;
 • Elaborarea evidențelor și raportărilor a accidentelor de muncă;
 • Identificarea grupurilor și protecția grupurilor sensibile la riscuri;
 • Prevenirea riscurilor determinate de expunerea lucrătorilor la agenții chimici, biologici, cancerigeni și azbest; prevenirea riscurilor determinate de manipularea manuală a maselor chimice;
 • Acordarea și utilizarea materialelor igienico-sanitare;
 • Acordarea alimentației de protecție.

Condiții de participare

Persoanele care participă la cursul Inspector SSM Protecția Muncii, modulul 1 (40 de ore) / SSM 40 la Safety Academy trebuie să aibă studii medii (diplomă de bacalaureat).

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

La finalul celor 40 de ore, se susține examen pentru certificatul recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, insoțit de suplimentul Europass.