HS3 Lucru si salvare in spatii inchise

 

Cursul Lucru si salvare in spatii inchise este conceput pentru persoanele care trebuie să acceseze spații inchise clasificate ca fiind cu risc scăzut, mediu sau mare, care pot include intrări dificile și operațiuni complexe cu expunere la riscuri suplimentare, operațiunile implicand controale speciale și proceduri de salvare. Trainingul oferit de Safety Academy include și utilizarea aparatului de ventilație asistată.

Cursul acoperă legislația in vigoare, practicile de lucru și cerințele de siguranță pentru spațiile inchise de pană la 3 metri adancime, in care accesul se face printr-o singură scară fixă și nu prezintă obstacole. In timp ce lucrează in spațiul inchis, lucrătorul trebuie să fie in permanență atașat la un sistem de siguranță.

Este inclusă in training folosirea echipamentului respirator de protecție pentru accesul in spațiile inchise (aparat respirator cu presiune, atat cel autonom, cat și cel alimentat cu furtun). Se exersează selectarea, folosirea, verificarea și gestionarea aparatului respirator, ca și calcularea duratei de folosire.

Cui se adresează cursul

Cursul se adresează persoanelor care lucrează in spații inchise sau in medii cu risc scăzut, mediu sau periculos, folosind sau nu aparat de respirat sub presiune pozitivă. Cursul nu este potrivit pentru folosirea aparatului de respirat pentru pompieri, minerit sau scufundări.

Obiectivele și conținutul cursului

 • Legislația privind spațiile inchise;
 • Definirea și recunoașterea spațiilor inchise;
 • Categorii și exemple de spații inchise;
 • Comunicarea și acțiunile de urgență;
 • Indatoririle supraveghetorului;
 • Sistemul de lucru in siguranță/echipamentul individual de protecție/permisul de lucru;
 • Evaluarea și clasificarea riscurilor;
 • Caracteristicile echipamentului și limitările acestuia;
 • Cerințele privind mentenanța și verificarea echipamentului;
 • Intrare și iesire in ax vertical (folosind scări);
 • Accesul in lipsa atașării la sistemul de siguranță;
 • Folosirea tripodului/davit arm-ului și troliului;
 • Folosirea corectă a tehnicilor de eșantionare a detectoarelor de gaz;
 • Folosirea corectă a aparatului respirator de salvare;
 • Atmosfere periculoase;
 • Verificarea echipamentului de detectare a gazului;
 • Folosirea corectă a aparatului respirator de salvare; verificare și selectare;
 • Calcularea duratei de timp și gestionarea aparatului respirator;
 • Operațiuni in vizibilitate zero;
 • Proceduri de urgență.

Condiții de participare

Persoanele care participă la cursul Lucru si salvare in spatii inchise trebuie să fie apte medical, apte pentru lucru la inălțime și cu o condiție fizică bună, avand atestat pentru lucru la inălțime.

Informații suplimentare

 • Durata cursului este de 3 zi;
 • Grupa de training este formată din 10 persoane;
 • Tariful trainingului va fi furnizat per zi de participare

Cursanții Safety Academy vor primi un certificat recunoscut la nivel international, valabil timp de 1 an.

Pentru fiecare curs susținut la Safety Academy există opțiunea de recertificare la expirarea perioadei de valabilitate.

 

Cere oferta